flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Загальна інформація про видання

Апеляційний суд міста Києва має за честь повідомити про щоквартальний вихід науково-практичного журналу «Судова апеляція». Засновниками фахового видання є Апеляційний суд міста Києва та Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Журнал «Судова апеляція»  включено до переліку фахових видань у галузі юридичних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень (постанова Президії ВАК України №2-05/7 від 04.07.2006р.)//Бюлетень ВАК України. - 2006. - №8. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  Серія КВ №9693 від 23 березня 2005 року. Видавець ТОВ «Видавництво «Юридична думка».

У журналі розкриваються актуальні проблеми розвитку судової системи в Україні, апеляційного судочинства, кримінального права та процесу, цивільного права і процесу, адміністративної юстиції в Україні, історії апеляційного судочинства тощо.

Основна увага приділяється висвітленню судової апеляційної практики в Україні та зарубіжних країнах, а також практики міжнародних судів та трибуналів. Журнал містить також наукову та судову хроніку, рецензії на нові юридичні видання.

Видання сприяє вирішенню актуальних проблем судоустрою і судочинства в нашій країні, більш ефективному використанню інституту судової апеляції у забезпеченні законності при вирішенні судових справ.