flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                  наказом Апеляційного суду міста Києва

                                                                                                                                                                                                  від «19» листопада 2014 року № 243-ОД

ПОРЯДОК

внесення коштів на депозитний рахунок Апеляційного суду міста Києва у разі застосування застави як запобіжного заходу

1. Цей Порядок визначає механізм внесення, повернення та звернення у дохід держави коштів у разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави, який обраний з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, її явки за викликом до слідчого, прокурора або суду, а також виконання інших покладених на неї обов’язків, передбачених положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

2. Застава вноситься у національній грошовій одиниці на депозитний рахунок Апеляційного суду міста Києва, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України в місті Києві в установленому законодавством порядку.

3. Застава може бути внесена: підозрюваним, обвинуваченим або іншою особою, яка діє від його імені (далі - особа); заставодавцем - іншою фізичною чи юридичною особою, яка вносить кошти від свого імені. 

Застава не може бути внесена юридичними особами державної або комунальної власності або такими, що фінансуються з місцевого, державного бюджету, або у статутному капіталі яких є частка державної, комунальної власності або яка належить суб’єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

4. Розмір застави визначається в ухвалі слідчого судді Апеляційного суду міста Києва про обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді застави.

5. Внесення коштів на депозитний рахунок Апеляційного суду міста Києва здійснюється на підставі платіжного доручення особи чи заставодавця не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

6. Підтвердженням внесення коштів на депозитний рахунок Апеляційного суду міста Києва є виписка з Головного управління Державної казначейської служби України в місті Києві про наявність коштів на рахунку Апеляційного суду міста Києва.

Для отримання підтвердження внесення коштів на депозитний рахунок суду, особа чи заставодавець подає до Апеляційного суду міста Києва такі документи:

- заява особи чи заставодавця (додаток 1) в якій зазначається сума внесених коштів;

- копія ухвали Апеляційного суду міста Києва про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, засвідчена належним чином;

- копія паспорту та ідентифікаційного коду особи (засвідчені особистим підписом).

- копія довіреності чи доручення (у разі, якщо до суду з такою заявою звертається довірена особа чи особа за дорученням);

- ордер та копія свідоцтва про зайняття адвокатською діяльністю (у разі, якщо з такою заявою звертається адвокат).

7. Кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

8. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі.

Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до Апеляційного суду міста Києва такі документи:

- заява особи чи заставодавця (додаток 2) в якій зазначаються реквізити банківського рахунку особи, якій належить повернути кошти відповідно до ухвали (рішення, постанови чи вироку) суду, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню;

- копія ухвали (рішення, постанови чи вироку) суду засвідчена належним чином, в якій міститься рішення про повернення застави;

- копія паспорту та ідентифікаційного коду особи чи заставодавця (засвідчені особистим підписом);

- довідка банку з повними реквізитами банківського рахунку особи чи заставодавця, якій належить повернути кошти відповідно до ухвали (рішення, постанови чи вироку) суду, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню;

Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до Апеляційного суду міста Києва.

9. Звернення застави у дохід держави здійснюється на підставі копії ухвали (рішення, постанови чи вироку) суду, в яких міститься рішення про звернення застави в дохід держави, прийняте у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Копія ухвали (рішення, постанови чи вироку) суду протягом п’яти днів з дня набрання ними законної сили надсилається до Головного управління Державної казначейської служби України в місті Києві.

 

 

 

Додаток 1

Голові Апеляційного суду міста Києва

 ---------------------------------------

(ПІБ заявника повністю)

що проживає за адресою:

---------------------------------------

(адреса)

--------------------------------------

(контактні телефони) 

Заява

Прошу надати підтвердження про наявність грошових коштів на депозитному рахунку Апеляційного суду міста Києва, внесених в якості застави відносно __________________________________________________________

                           (прізвище, ім’я, по батькові)

у розмірі ____ грн. ___ коп. (__________________________________________),

                                                                           (сума прописом)

згідно (рішення, постанови чи вироку) суду від «__»  _________ 20__ року по справі № __________ .

Довідка необхідна для пред’явлення (вказати місце пред’явлення вказаного документу).

Додаток: 

«__»_________201__ р.                          ____________             ________________

                                                                    Підпис                              ПІБ

Додаток 2

Голові Апеляційного суду міста Києва

 ---------------------------------------

(ПІБ заявника повністю)

що проживає за адресою:

---------------------------------------

(адреса)

--------------------------------------

(контактні телефони 

Заява

Прошу перерахувати кошти відповідно до ухвали (рішення, постанови чи вироку) суду від «__»  _________ 20__ року  по справі № _________ у розмірі ________ грн.____ коп. _______________________ (сума прописом), які знаходяться на депозитному рахунку Апеляційного суду міста Києва на розрахунковий рахунок за наступними реквізитами:

Отримувач: ПІБ

Розрахунковий рахунок:  № ____________ у (назва банку)

Картковий  рахунок чи особистий рахунок: (при наявності)

МФО: ____________

ЕДРПОУ: ____________

Ідентифікаційний код: ________________

 

          Додаток:

 

«__»_________201__ р.                          ____________             ________________

                                                                    Підпис                               ПІБ