flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачем інформації в суді

 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату

Апеляційного суду міста Києва

від 10 лютого 2014 року № 29-ОД

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання

або друк документів, які надаються запитувачам інформації

Апеляційним судом міста Києва

1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня   2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Апеляційним судом міста Києва (далі – Суд).

2. Відділ Суду, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою керівника апарату Суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

3. Не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації керівник апарату Суду накладає на службову записку резолюцію та скеровує її до відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності для виписки рахунку на здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

4. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності на підставі отриманої службової записки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає на підпис керівнику апарату Суду.

Після підписання рахунку керівником апарату Суду, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності передає рахунок відповідному відділу, який готує інформацію на запит, для надання його запитувачу інформації.

5. Сума відшкодування фактичних витрат здійснюється в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

7. Після надходження коштів на рахунок Суду від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності повідомляє службовою запискою керівника апарату Суду з зазначенням дати надходження коштів на рахунок Суду.

8. Керівник апарату Суду упродовж 24 годин з часу отримання службової записки про оплату накладає резолюцію щодо даного факту та скеровує її до відповідного відділу, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення відповідний відділ надає копії документів запитувачу інформації.

9. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

10. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати втрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок Суду, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності повідомляє службовою запискою керівника апарату Суду.

Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

 

Послуга, що надається

 

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки   встановлюється на дату копіювання та друку документів.

Додаток 2

 

Надавач послуг:                        Апеляційний суд міста Києва

Код ЄДРПОУ:                           02894757

Реєстраційний рахунок:           35224101015850

Банк надавача послуг:              ГУДКС України в м. Києві

МФО банку:                               820019

Платник: ____________________________________________________________ 

 

РАХУНОК №_______

від «____» ________________ 20 ___року

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати: 

____________________________________________________________________

                                                     (сума прописом)

 

Керівник апарату суду                           _______________      ____________

                                                                             (підпис)                (ПІБ)                                                                                                   

 

Начальник відділу - головний бухгалтер

відділу планово-фінансової діяльності,

бухгалтерського обліку та звітності          _______________      ____________

                                                                              (підпис)                   (ПІБ)