flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію

 ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Апеляційного суду

міста Києва, затверджений наказом Голови Апеляційного суду міста Києва від 26 грудня 2013 року №104-ОД

1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються до Апеляційного суду міста Києва (далі - Суд) Верховним Судом України, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державною судовою адміністрацією України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2. Відомості в документах Суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників Суду до державної таємниці.

4.Відомості в номенклатурі посад працівників Суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи(номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).

6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в Суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).

8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).

9. Відомості у постановах голови Суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

10. Відомості, що можуть міститися в документах Суду:

10.1. які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

10.2. щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності Суду (протоколи зборів суддів, протоколи оперативних нарад тощо);

10.3. з організаційно-кадрової роботи Суду (особові справи суддів та працівників апарату Суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату Суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

10.4. з адміністративно-господарських питань діяльності Суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

10.5. стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

10.6. щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності Суду;

10.7. які містять матеріали службових розслідувань.

11. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів Суду.

12. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу Суду.

13. Відомості, що можуть міститися в документах (програмах, планах проведення зустрічей, графіках) зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями.

14. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями.

15. Інші відомості відповідно до частини 1 статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Скачати вказаний перелік документів ви можете за цим посиланням.