flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Структура суду

Структура суду складається з двох основних частин: судового корпусу, тобто професійних суддів, які безпосередньо здійснюють правосуддя у відповідних справах, та апарату суду, який здійснює організаційні заходи для здійснення правосуддя.

Серед судового корпусу варто виокремити голову Апеляційного суду міста Києва та його двох заступників, двох секретарів відповідних палат.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Положення про апарат суду розробляється на підставі типового положення про апарат суду та затверджується зборами суддів відповідного суду. Типове положення про апарат суду затверджує Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя.

Структура і штатна чисельність апарату суду затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Головою Суду в межах видатків на утримання суду, передбачених у Державному бюджеті України.

До апарату Апеляційного суду міста Києва входять начальники відділів, заступники начальників відділів, завідувачі секторів, провідні консультанти, старші секретарі суду, головні та провідні спеціалісти, секретарі судового засідання, судові розпорядники, а також посади, які віднесено до категорії посад патронатної служби, а саме: прес-секретар, помічники голови суду, помічники заступників голови суду та помічники суддів.

Апарат Апеляційного суду міста Києва складається із 14 відділів і 1 сектору, що здійснюють свої функції на підставі положень, які затверджуються керівником апарату Апеляційного суду міста Києва: Відділ забезпечення автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів; Відділ забезпечення діяльності голови суду, його заступників та керівництва апарату; Відділ кадрової роботи та управління персоналом; Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Відділ забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ; Відділ забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ; Перший відділ; Відділ забезпечення розгляду звернень та надання інформації; Відділ судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства; Відділ договірно-правової роботи, управління ресурсами та майном і контролю за їх використанням; Відділ забезпечення доступу до судових рішень, звернення їх до виконання та архівної роботи; Відділ судових розпорядників; Відділ міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації; Відділ адміністрування автоматизованої системи суду, захисту інформації та інформаційно-телекомунікаційних технологій; Сектор реєстрації судових справ.

Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

Кожний суддя має помічника, статус і умови діяльності якого визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України. Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді. Помічники суддів з питань підготовки справ до розгляду підзвітні лише відповідному судді.