flag Судова влада України

Нова сторінка в історії правосуддя

Історичний шлях вимірюється різними відрізками часу. У сучасному суспільстві реформи визнаються найкращим шляхом прогресивного розвитку. Оновлення різних сфер життя українців – це не лише потреба часу. У контексті європейської інтеграції України та зміцнення її державності, постала необхідність у ефективній, стійкій до зовнішніх факторів, справедливій та законній у процесі винесення рішень системі правосуддя, основним завданням якої є захист прав та свобод людини і громадянина. Тому логічною складовою концептуальних змін в українській державі стала судова реформа.

З метою визначення пріоритетних напрямів та упорядкування цього процесу, Указом Президента України від 20 травня 2015 року було затверджено Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки. Стратегія передбачає здійснення реформування у два етапи. Перший полягає в оновленні законодавства, спрямованого на відновлення довіри до судової влади та суміжних правових інститутів, а другий – у системних змінах до Конституції України та комплексній побудові інституційних спроможностей відповідних правових інститутів.

Основою реформування системи судоустрою стало внесення змін до розділу «Правосуддя» Конституції України у червні 2016 року, а також ухвалення законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя». Вказані законодавчі акти передбачили зміни не лише у системі судоустрою держави, але й докорінно змінили підходи до призначення суддів на посади. Крім того, прикінцеві та перехідні положення до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» стали своєрідною дорожньою картою подальших змін у судовій системі, впровадження яких відбувалось протягом 2017 року.

Фундаментальною віхою судової реформи стало підписання Президентом України Петром Порошенко 29 грудня 2017 року Указу № 452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах». Вищезгаданим Указом, зокрема, ліквідовано Апеляційний суд міста Києва та Апеляційний суд Київської області та, відповідно, утворено Київський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Київську область і місто Київ, з місцезнаходженням у місті Києві.

Точкою відліку створення Київського апеляційного суду став день реєстрації суду як юридичної особи. Так, 21 червня 2018 року Київський апеляційний суд зареєстровано як юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

31 липня 2018 року наказом Державної судової адміністрації України № 373 визначено чисельність суддів Київського апеляційного суду – 145 осіб, а 13 вересня 2018 року Вища рада правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України внесла на розгляд Президентові України питання  про переведення суддів Апеляційного суду міста Києва та Апеляційного суду Київської області до Київського апеляційного суду.

28 вересня 2018 року можна по праву вважати знаковою датою для Київського апеляційного суду. Саме у цей день Президент України підписав Указ №297/2018 про переведення суддів Апеляційного суду міста Києва та Апеляційного суду Київської області до новоутвореного суду.

День 2 жовтня 2018 року ознаменувався проведенням перших зборів суддів Київського апеляційного суду, на яких було вирішено першочергові організаційні питання, пов’язані з початком його діяльності. Зокрема, було затверджено Положення про збори суддів Київського апеляційного суду, обрано голову суду та його заступників, затверджено кількісний та персональний склад судових палат, визначено спеціалізацію суддів щодо розгляду конкретних категорій справ.

На виконання вимог ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» шляхом таємного голосування суддівським корпусом Київського апеляційного суду було обрано керівництво суду. Так, головою Київського апеляційного суду обрано Ярослава Головачова, а заступниками голови суду – Віктора Глиняного та Ганну Крижанівську.

Відповідно до частини 6 статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 3 жовтня 2018 року Київський апеляційний суд розпочав свою діяльність з офіційного оголошення в газеті «Голос України» про початок роботи новоутвореного суду.

Правовий статус Київського апеляційного суду визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів».